PRIVACYVERKLARING

Verwerking persoonsgegevens bij Annelies Wolsink tuinadvies en ontwerp

Versie:                 1.0
Auteur:                Annelies Wolsink tuinadvies en ontwerp
Datum:                21 mei 2018

 

 

Bedrijf

Annelies Wolsink tuinadvies en ontwerp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Annelies Wolsink tuinadvies en ontwerp
Akkerwinde 20
7255 WP Hengelo (gld)
+31 575 462664
info@annelieswolsink.nl
www.annelieswolsink.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Annelies Wolsink tuinadvies en ontwerp verwerkt persoonsgegevens van particulieren. Ik krijg deze persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt heeft.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die ik verwerk van personen bij mijn bedrijfsrelaties en consumenten:
▪ Voor- en achternaam;
▪ Geslacht;
▪ Adresgegevens;
▪ Telefoonnummer;
▪ E-mailadres;
▪ Overige gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de website
van Annelies Wolsink tuinadvies en ontwerp aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Annelies Wolsink tuinadvies en ontwerp .
Van deze bedrijven en consumenten verwerken wij ook de volgende gegevens:
▪ Bankrekeningnummer/IBAN
▪ Facturen

Voor support aan/voor mijn klanten kan ik ook de volgende persoonsgegevens verwerken:
▪ Mailadressen

Annelies Wolsink tuinadvies en ontwerp heeft geen personeel in dienst.

Verwerkingsdoelen en grondslag

Annelies Wolsink tuinadvies en ontwerp verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:
▪ Afleveren van goederen en diensten;
▪ Uitvoeren van netwerk gerelateerde werkzaamheden
▪ Afhandelen van uw betaling;
▪ Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
▪ Informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
▪ Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor mijn          belastingaangifte.

Bewaartermijn

Annelies Wolsink tuinadvies en ontwerp bewaart persoonsgegevens van personen en particulieren. Er is geen limiet aan de duur van de bewaarperiode van deze persoonsgegevens. Tenzij het verzoek van de particulier deze gegevens te vernietigen.

Dataverlies

Annelies Wolsink tuinadvies en ontwerp zal er alles aan doen om de gegevens van de klant veilig op te slaan. Wanneer Annelies Wolsink tuinadvies en ontwerp constateert dat er klantgegevens ontvreemd zijn zullen wij de getroffen klant binnen 24 uur op de hoogte stellen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Annelies Wolsink tuinadvies en ontwerp verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van mij, heb ik  een verwerkersovereenkomst  gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Annelies Wolsink tuinadvies en ontwerp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Annelies Wolsink tuinadvies en ontwerp gebruikt minimaal cookies of vergelijkbare technieken. Dit is enkel voor de gebruikerservaring van de eindklant op de website. Deze gegevens worden niet ingezien of bewerkt door Annelies Wolsink tuinadvies en ontwerp of derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Annelies Wolsink tuinadvies en ontwerp en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@annelieswolsink.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Annelies Wolsink tuinadvies en ontwerp wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens verwijderen

Annelies Wolsink tuinadvies en ontwerp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@annelieswolsink.nl